Grapendaal Advies heeft onderzoek gedaan naar Management informatiesystemen op de Nederlandse grafimedia markt. De bevindingen staan vermeld in een rapport, u kunt dit bestellen.

 

| profiel | zekerheid | uw voordeel | achtergrond |

 
Door de branche-specialisatie, toespitsing van activiteiten op de vier genoemde beleidsterreinen, en door de jarenlange ervaring, geniet de cliënt een aantal unieke voordelen:
  • Kennis van de markt en publicatie- & productieprocessen, dus zekerheid voor u 
  • Relatief korte doorlooptijd, geen onnodige tijdsbesteding om branche/processen te leren kennen, dus hoog rendement tegen lagere kosten
  • Meegedragen ervaring en netwerk uit de gehele branche, zowel collega's als leveranciers, tijdsbesparing, snel schakelen, hoog rendement van werkzaamheden 
  • Op uw onderneming afgestemde dienstverlening; maatwerk
  • De combinatie van advies, training, coaching en interim management biedt extra resultaat