Grapendaal Advies heeft onderzoek gedaan naar Management informatiesystemen op de Nederlandse grafimedia markt. De bevindingen staan vermeld in een rapport, u kunt dit bestellen.

 

Het is geen sinecure voor DGA’s (Directeur Groot Aandeelhouder) in de grafi-mediasector het hoofd boven water te houden in een kopersmarkt. Het bijhouden van alle ontwikkelingen, voldoende aandacht besteden aan klanten, personeel en de organisatie (productie/logistiek/ financiële zaken/etc.), het leiden en besturen van de onderneming; het is er niet eenvoudiger op geworden. Daarom bestaat er bij leidinggevenden behoefte aan professionele begeleiding van buitenaf. Vreemde ogen dwingen nu eenmaal en anderen die er hun beroep van hebben gemaakt, hebben meer gelegenheid de ontwikkelingen in de markt te volgen.

Grapendaal Advies is al bijna 20 jaar gespecialiseerd in uw grafimediasector. Grapendaal adviseert en coacht directies van grafimediabedrijven op het gebied van:

  • Strategie
  • Commercie
  • Organisatie
  • Financiën
  • Management
  • Informatie

De missie hierbij is het verhogen van rendement en verbeteren van continuïteit. Refenties beschikbaar: info@grapendaal.nl

De laatste jaren signaleert Grapendaal een groeiende behoefte bij ondernemers aan begeleiding door inbreng van kennis, ondersteuning bij belangrijke beslissingen en het individueel coachen van het management. Het stimuleren van het management en de onderneming in haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid staat centraal. Daarom heeft Grapendaal een dienstverlening ontwikkeld die goed beantwoordt aan deze behoefte zonder dat daar onnodig hoge kosten tegenover staan. Deze dienstverlening heet ‘de commisseur’, waarin besloten de rol van commissaris (niet formeel) en adviseur, dat wil zeggen controleren, adviseren en waarnodig inhoudelijk helpen.

Hierbij worden enerzijds periodiek, bijvoorbeeld driemaandelijks, met een min of meer vaste agenda, de diverse aspecten van de onderneming doorgenomen; de ervaring leert dat hierdoor beslissingen beter gefundeerd worden genomen, hetgeen de continuïteit en het rendement van de onderneming ten goede komt. Het voorkomen van fouten levert vaak meer veel besparing op (tijd, geld, energie) dan het goed corrigeren van gemaakte fouten. Anderzijds is de adviseur het gehele jaar gedurende reistijd telefonisch beschikbaar voor vragen/klankbord binnen redelijke proporties. Voorts kunnen bestaande modellen en methodieken worden ingezet zonder dat daar direct allerlei ingewikkeld werk voor moet worden verricht. Dit betekent voor u besparing van tijd en geld, de zekerheid dat u betere beslissingen neemt.

Periodiek is er een bijeenkomst van een halve dag (dit kan in overleg ook een avond zijn als dat prettiger is voor u). Daarin worden de volgende onderwerpen behandeld:

1.  financiële situatie (met rapportagemodel van Grapendaal Advies), investeringen
2.  commercie (klanten, new business, omzet, markt, marketing, communicatie, etc.)
3.  interne organisatie (productie, logistiek, ordermanagement)
4.  personeel (omvang, kwaliteit)
5.  management en informatie

Hiervan wordt een kort verslag gemaakt met een actielijst voor de volgende keer (wie is verantwoordelijk voor wat, wanneer bereikt).

Verder kan gebruik gemaakt worden van verschillende reeds ontwikkelde rekenmodellen, concepten.